بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ثبت نام طرح حفظ قرآن کریم رحله

نام :
نام خانوادگی :
تاریخ دقیق تولد :
شماره موبایل :
شماره موبایل پدر (عضو اول خانواده) :
(عضو دوم خانواده) شماره موبایل مادر :


مقدار محفوظات گذشته (اختیاری) :
نام استاد (اختیاری) :


اطلاعات شخص اول برای تاییده اخلاقی
نام و نام خانوادگی شخص اول :
 
شماره تماس شخص اول :
شغل شخص اول :
نسبت شخص اول با شما :


اطلاعات شخص دوم برای تاییده اخلاقی
نام و نام خانوادگی شخص دوم :
شماره تماس شخص دوم :
شغل شخص دوم :
نسبت شخص دوم با شما :


بارگذاری عکس پرسنلی :
(نهایتا تا حجم یک مگابایت)
 

 
 

  قرآن آنلاین بسیار نفیس