بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رسول سالاری

رسول سالاری مطالب 42

هر دل که شکست ره به جایی دارد / هر اهل دلی قبله نمایی دارد با انکه بود قبله ما کعبه ولی / ایوان نجف عجب صفایی دارد /////نویسنده مجموعه شهید خبری