بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
پارسا فیروزمند

پارسا فیروزمند مطالب 2

آرزو ها وقتی به حقیقت میپیوندن که: فراترشون فکر کنی... ،وقتی که میخواهم رو تبدیل به دارم کنی... ،وقتی که میتوانم را تبدیل به توانستم کنی... ،وقتی که... "خودم (ع) 😐😂😄"