بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رسول سالاری

رسول سالاری مطالب 31

هر دل که شکست ره به جایی دارد / هر اهل دلی قبله نمایی دارد با انکه بود قبله ما کعبه ولی / ایوان نجف عجب صفایی دارد /////نویسنده مجموعه شهید خبری

همه رسانه ها برای مجموعه شهید عبدالحسین خبری محفوظ است و فقط با ذکر منبع قابل استفاده است .©1397/99